elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lummel

lummel , lummel , Lomp Mensch.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
lummel , lummel , Gr. lange zoete koek. Bij de Holl. een lompe vlegel. Isl. hlömm, een stok. Lat. stipes, botterik.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
lummel , lummel , lomperd. Ook een lomp, lang manspersoon.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
lummel , lummel , (mannelijk) , lummels , stoetel, lomperd. Het is een lummel, een onnoozele hals, hij is onhandig, onredzaam, lummelachtig.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
lummel , lummel , mannelijk , lummele , lummelke , lummel, nietsnut.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
lummel , lummel , de , lummels , 1. lummel Eine dei veul kattekwaod dut, is een lummel (Bov), Oetoe lummel! maak dat je wegkomt, vlegel! (Row), Die lummel trok de kinder al maor van de fiets (Een), Veur de lummels under de pèerde haar de smid een noodstal staon onhandelbare dieren (Hijk) 2. groot, log exemplaar Ik hebbe een lummel van een haze escheuten (Hgv), Dikke lummels van zolderbalken (Klv), Een dikke lummel van een koe (Sle) 3. steun, vergrendeling onder een kipkar (Zuidwest-Drenthe, noord) Hej de lummel wel op de karre? (Dwi) 4. penis (Kop van Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lummel , lummel , lummel
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
lummel , unne lummel , niet al te snugger
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal