elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: miereken

miereken , mierken , (transitief werkwoord) , turen, gluren, het oog op een bepaald punt rigten. Hij staat al te mierken. “Ik heb ’t gemierkt”: zei de jood.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
miereken , miereken , mierken , (mierəkə) , (werkwoord, intransitief) , Alleen in de inf. Turen naar een bepaald punt, strak kijken op iets dat moeilijk te onderscheiden is. || Wat zit je weer te miereken op dat fijne werk. Je moete niet zo miereken op dat kleine schrift, aârs bederf je je ogen. Wat staat-i daar te miereken? – Evenzo in de Beemster (BOUMAN 68: mierken) en in Waterland. Waarschijnlijk is miereken (met svarabhakti voor mierken) de oude Holl.-Fri. vorm van merken, die in een bepaalde bet. in gebruik bleef, maar overigens door het Holl. woord werd verdrongen. Vgl. Fri. mierkje. merken (EPKEMA 293). De bet. van mierken komt met die van merken overeen. Evenzo vindt men naast mierek, doelwit, in het Mnl. (b.v. bij HILDEGAERSBERCH) merk in diezelfde zin. – Vgl. mierek, bemiereken en gemierek.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
miereken , miereke , zeuren.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
miereken , miereke , werkwoord , 1. Turen, ingespannen kijken naar iets dat moeilijk te onderscheiden is. 2. Kritisch of kieskeurig kijken. 3. Prutsen, knoeien. 4. Zeuren, zaniken. Het woord is waarschijnlijk de oude Hollands-Friese vorm van merken. Vgl. Fries mierkje. Vgl. Boek. onder miereken.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
miereken , miereke , werkwoord , mierek, mierekte, gemierekt , mieren, prutsen Wat zit jij nou an dat mesien te miereke? Wat zit jij nou aan die machine te prutsen?
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal