elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: meug

meug , meug , "begeerte, macht; doch slechts in de zegswijze: met heug en meug of tegen heug en meug, hetgeen beteekent met – of tegen lust en begeerte."
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
meug , meug , (vrouwelijk zonder meervoud) , eetlust, smaak. Het is mijn meug niet, elk zijn meug, tegen heug en meug.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
meug , möge , (mannelijk) , zin; elk zin möge, ieder zijn eigen zin.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
meug , möge , (vrouwelijk) , zin; elke zin möge, ieder zijn eigen zin.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
meug , meuge , in: hij wijt zien meuge nijt = hij eet meer dan hij kan verdagen, weet zich niet te matigen. Spreekwoord: Elk zien meuge, zee de boer, ik eet viegen, of: – zee de jong, ik eet viegen en mien mouder et zijp. (v. Dale: ieder zijne meug). Oostfriesch Elk sîn mȫge! sä’ de jung’, ik ä̂t fîgen un mîn môr ett bônen. Nederduitsch möge = vermogen, macht, lust, neiging; Middel-Nederduitsch moge, Middel-Hoogduitsch muge, müge, möge = macht, kracht, vermogen. (v. Dale: heug = smaak, zin; tegen heug en meug = met tegenzin.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
meug , meug , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zie de wdbb. – Zijn meug an iets hebben, er genoeg aan hebben, hebben wat men hebben kan. || Hij het zen meug an dat vracchie (hij kan de vracht haast niet torsen).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
meug , meug , m , lust, zin Ieder ziene meug Ieder zijn lust.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
meug , meujg , zelfstandig naamwoord , zin, voorkeur. Ieder z’n meujg, zi d’n boer, en hij kuste z’n vèèreke.
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
meug , meug , de , zin, begeerte. Alleen in vaste uitdrukkingen, zoals 1. in elk zien meug elk zijn zin IJ kunt dat wal mooi vinden, mor elk zien meug (Sle) 2. in bij heug en meug bij hoog en laag Hij höldt bij heug en meug vol, dat het niet waor was (Hgv) 3. in tegen heug en meug met tegenzin Ik mus het leste tegen heug en meug opeten (Eev) *Elk zien meug, zee de boer, ...de jong (Row), ...de snieder (Zui) en hai at viegen veur de dörst (Rod), ...doe at hij viegen mit vet (Hav), ...met ziepe (Noo), ...en at kikkers (Vle); Elk zien meug, zee de boer en hie zedde het wief veur de plooug (Eex), ...en gaf het zwien een smok (Eev), ...en smokte een zwien veur de kont (Schn), ...smokte de meid (Zwe); Elk zien meug, zee de kraaie en vrat een slakke op (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meug , meugen , (Gunninks woordenlijst van 1908) zie Gunninks woordenlijst van 1908: eugen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
meug , meuge , meug, genoegen. Ieder zien meug zee de keerl en at viegn met stroop.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
meug , meug , zin , Ieder zunne meug zeej d’n boer én’nie frat pàèrdevèège. Ieder zijn zin zei de boer en hij at paardenvijgen. Tegen je zin iets doen wordt geen succes.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
meug , meuge , meug , zelfstandig naamwoord , de 1. wat iemand aan werk aankan, wat in iemands vermogen ligt 2. wat men begeert, lust 3. verder in ieder zien meuge elk moet willen, doen, lusten wat hij goed, leuk enz. vindt; tegen heug(en) en meug(en) tegen heug en meug
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
meug , [lust] , meug , (mannelijk) , lust , Eder ziene meug.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal