elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mokkel

mokkel , moggel , mokkel , zwaarlijvig persoon, voornamelijk eene dikke vrouw.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
mokkel , mokkel , (mannelijk en vrouwelijk) , mokkels , dik vet kind. Een dikke mokkel, eene dikke vette vrouw.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
mokkel , mōkkel , voor: korte, dikke, vette vrouw. Ook mōkkeltje, liefkoozingswoordje voor een klein kind; mien mōkkel, of – mōkkeltje (= mien hart, of: hartekoorn = mien bottermolje, enz.) = mijn schatje, hartedief, enz. (v. Dale: moggel, mokkel (gewestelijk) = dik en vet kind, dikke en vette vrouw; Weil. moggel = dik, vet kind, en vrouwmensch) Vaderl. Letteroef. (1856 no 4, bl. 152): – mokkelt Geertje haar krijtend kindje = tracht het door liefkoozen te sussen. (v. Dale: mokkelen = omhelzen.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
mokkel , mokkel , (mòkkəl) , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zoen, omhelzing. || Geef me maar ’en mokkeltje. Ik wil graag ’en mokkel van je hebben. – Mokkel is ook elders gebruikelijk en behoort bij mokkelen, pakken, omhelzen; vgl. DE JAGER, Freq. 1, 404, alsook FRANCK en VERCOULLIE op mokkelen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
mokkel , mokkel , mokkeltje , Meisje. H(i)ee had ʼn mokkel bî zich. Hij was met een meisje uit. Ook zoen(tje). Géf mîn is ʼn mokkeltjen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
mokkel , mokkel , meid
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Winschoter bargoens, in: Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank
mokkel , mokkel , zelfstandig naamwoord ’t , 1. Mollige vrouw. 2. Wijf. | Wat ’n raar mokkel. Verkleinvorm mokkeltje. Meisje, grietje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
mokkel , mokkel , de, het , mokkels , 1. meisje Dat mokkel was toch zo’n wiesneuze (Hav), Het is een lekker mokkeltie (Rui), ...aigenwies mokkel (Vtm) 2. dik persoon Dat is een dikke moeke, ...mokkel (Zey)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mokkel , mokkel , zelfstandig naamwoord , de 1. gezonde jonge vrouw 2. meisje waarmee iemand verkering heeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mokkel , mokkel , platte, ruwe naam om een meisje of vrouw aan te duiden, meestal waren het jonge meisjes die men zo beledigend noemde, maar het werd ook gebruikt om ee , da’s toch ’n dikke mokkel = dat is toch een dik meisje- da’s ’n lekker mokkeltje jô = dat is een leuk, mooi, aardig, meisje-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
mokkel , mókkel , zelfstandig naamwoord, onzijdig , mókkels , mókkelke , meisje, mollig
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
mokkel , mòkkel , zelfstandig naamwoord , meisje, jonge vrouw; Cees Robben – Ik zèè mee m’n mokkel in de Laai wiste dokkele... (19850607); Waor kwaame die vrèmde mòkkeltjes, as die zoone strak gonge vrije, der èège tegen òn moeie? (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); Onze Co kwaam mistal om un uur of êen aon en ons Jaoneke, nie veul laoter. Dè laag der aon, waor de mokkeltjes wôonde, diese naor hèùs han moete brengen. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); WBD III.2.2:84 'mokkel' = meisje met wie een jongen verkering heeft; WBD III.2.2:104 'mokkel' = kus; WNT MOKKEL (I) - daarnaast ook moggel - dik, mollig kind of meisje, ook eene dikke vrouw
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
mokkel , mokkel , negatieve benaming voor vrouw
Bron: Oudenaarden, Jan (2015), Wat zeggie? Azzie val dan leggie! Aspecten van het dialect van Rotterdam, Rotterdam.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal