elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mondjesmaat

mondjesmaat , [afgemeten] , mondjesmeet , (vrouwelijk) , mondjesmeeten , Meet is Noord-Hollandsche uitspraak van maat. schraaltjes afgemeten. Het gaat daar bij mondjesmeet, het wordt als het ware met den mond afgemeten, het zijn kleine hapjes, zuinige beetjes, schraalhans is er keukenmeester.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
mondjesmaat  , mundjesmaot , niet meer als noodig is.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
mondjesmaat , munjtjesmaot , mannelijk , mondjesmaat.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
mondjesmaat , mondtiesmaot , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , mondjesmaat Het wordt oe daor maor mondtiesmaot toe edield (Hgv), Doe jij mar mondtiesmaot an, anders word jij veuls te dik (Klv), Ie kregen as knecht maor mondtiesmaote te eten (Dwi) 2. langzaam Het giet mondtiesmaot veuroet (Pdh), Ze doet daor mondtiesmaote an (Pes), Het zal net angaon, mar het is wel mondtiesmaote (Koe), Het verbouw was maar mondtiesmaot van ’t jaor (Wes), (zelfst.) Hie döt het met mondtiesmaot (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mondjesmaat , montiesmaot , montiesmaote , zelfstandig naamwoord , de; mondjesmaat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mondjesmaat , mondjiesmaet , monnechiesmaet , bijwoord , mondjesmaat D’r is nie veul te verdêêle, dus ‘t mot maor mondjiesmaet Ook monnechiesmaet
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
mondjesmaat , mönsjesmaot , mondjesmaat , mönsjesmaot VB: 't Ëte ês good, meh 't ês mer mönsjesmaot.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
mondjesmaat , muntiesmaote , (bijwoord) , mondjesmaat.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
mondjesmaat , mundjesmaot , mondjesmaat
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
mondjesmaat , munjtjesmaot , mondjesmaat
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal