elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omstaan

omstaan , omstaan , (intransitief werkwoord) , Om en weer om staan. Ze hebben hem omstaan geleerd, zegt men van iemand die vroeger vrij en ongedwongen naar zijn eigen hoofd te werk ging, maar nu aan strenge tucht onderworpen is.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
omstaan , umstaon , omzet D’r gùt hél wa umstaon per jaor Er wordt per jaar heel wat omzet gemaakt.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
omstaan , omstaan , werkwoord , in de zegswijze d’r om (voor) omstaan, door iemand die met de rug naar een bepaald gezelschap gaat staan, laten aanwijzen wie van de aanwezigen iets krijgt, wie met een spel mag beginnen e.d. | Nou niet klamme, leite we d’r om omstaan.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
omstaan , [omzetten, omkeren] , ummestoan , omzetten in handel of bedrijf.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
omstaan , ummestoan , stund umme, ummestoane , 1. omzet maken; 2. veel werk verrichten.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
omstaan , umstaon , onbepaald werkwoord , de juiste leefwijze nog leren vinden, zich schikken Het is goed dat e under dienst komp, daor lèert e wal umstaon zich te schikken (Sle), Toen heur jong trouwde, mus die heel umstaon leren (Gas)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omstaan , ummestaon , verhandeld worden, omzetten. In die zaeke giet heel wat ummestaon.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
omstaan , ommestaon , werkwoord , het zich leren te gedragen, het schikken naar wat anderen willen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal