elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: poestig

poestig , [driftig] , poestig , (bijvoeglijk naamwoord) , driftig, voortvarend, doldriftig. Het is een poestige mijnheer, een poestig ventje, altijd even poestig.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
poestig , poestîg , poestêrg , hijgende, snel ademhalend, wanneer dit door eenige beweging of arbeid is veroorzaakt; uit een ziekelijken toestand voortkomende zegt men: körtoamîg (kortademig.) Ook = lijdende aan asthma. Neder-Betuwsch poesterig = benauwd, bedwelmd, geneigd tot blazen; Nedersaksisch puustig, pusig = opgeblazen van wind, windig.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
poestig , poestig , (bijvoeglijk naamwoord) , Opvliegend, driftig. Vgl. poest en poesten. || ’t Is wel ’en goeie vent, maar-i is wat poestig. ’t Is ’en poestig heer. – Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 81). – Ook bij WOLFF en DEKEN. || Je weet, jen oom valt wat poestig, als er over het goede gesproken wordt, Will. Leevend 2, 76. Dan gromt en pruttelt hij … of gooit al den horlement zo ver als het stuiven wil, en dan word ik ook wel eens wat poestig; maar woorden vervliegen, Corn. Wildschut 3, 44.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
poestig , puustig , bijwoord , Piekerig. | Puustig heer.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
poestig , poestig , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , 1. Opvliegend, driftig. 2. Vurig, ijverig. | ’t Is ’n poestig peerdje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
poestig , poestig , bijvoeglijk naamwoord , kortademig
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal