elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rut

rut , rut , (bijvoeglijk naamwoord) , rutje, geldeloos. Hij is rutje, zijn geld is op, hij is van den boel af, de zaak is verspeeld. Dat loopt op rutje uit.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
rut , ruttem , bijvoeglijk naamwoord , Variant van rut, blut.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
rut , rut , lut , bijvoeglijk naamwoord , (KRS: Wijk, Lang, Coth, Werk, Bunn, Hout, Scha; LPW: IJss, Mont, Bens, Lop, Cab, Pols), lut (LPW: IJss) niets meer op zak hebbend ‘’k Heb ’m rut gespeeld.’ (Scha) ‘Lazarus en Ruth, die gingen samen naar de kermis. Toen ze terugkwamen was Lazarus rut en Ruth lazerus.’ (Werk) Synoniem: aan de *avond zijn . Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 111) en Gouda (Lafeber 1967, p. 154). Zie Stoett 1923, II, p. 206.
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
rut , rut , bijvoeglijk naamwoord , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën) = blut Mien buutsgeld is op, ik bin rut, ...dop (Erf), (zelfst.) ‘Doodarme, asociale mensen werden wel rutten of rutties genoemd’ (Eli) *Lazarus en Ruth / Die gongen samen vurt / Toen zij terögge kwamen / Was Ruth Lazarus en Lazarus rut (Hgv), ...gungen samen naor de kermis... (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
rut , rut , bijvoeglijk naamwoord , blut, niets meer over hebbend
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
rut , rut , bijvoeglijk naamwoord , alles verloren hebbend; WBD (III.3.2:38) rut, blut, kèps, tèp = alles kwijt (bij een spel)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal