elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: steuren

steuren , [koken, braden] , steuren , (transitief werkwoord) , koken, braden, kokkeren; het eten steuren. Men past dit woord hier toe op elke wijze van spijze te bereiden. Niet alle vrouwen kunnen goed en lekker steuren; niet alle hebben er even goed den slag van een smakelijk ontbijt gereed te maken. Zij die in koken, braden, stoven en bakken bekwaam is, kan met regt den eernaam dragen van: goed te kunnen steuren.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
steuren , steuren , (zwak werkwoord, transitief en intransitief) , Koken, eten gereedmaken; inzonderheid van groente: stoven. Synon. studderen. || Ik steur ’et eten zelf. Je steure lekker, hoor (je kunt lekker koken). Hang jij de aardappelen maar over; ik zel de groente wel steuren. – Het eten staat te steuren. – Evenzo elders in N.-Holl. (BOUMAN 103; Hs. Kool). Vgl. opsteuren.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
steuren , studderen , (zwak werkwoord, intransitief) , Koken en braden, eten klaar maken. Hetz. als steuren II; zie aldaar. || De dag voor ’et feest was ze druk an ’t studderen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
steuren , steure , werkwoord , Koken, stoven, eten bereiden. Zie het N.E.W. onder steuren dat in zijn oorspronkelijke betekenis teruggaat op Latijn instaurare = herstellen, verbeteren.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
steuren , studdere , werkwoord , 1. Koken, braden, eten bereiden. | Moeder is in de keuken an ’t studderen. 2. Allerlei kleine klusjes verrichten (zonder veel voortgang). | Hai is altoid in z’n skuurtje ’n beetje an ’t studderen. 3. Ploeteren, druk bezig zijn. | We benne puur an ’t studderen om de kamer op toid skoôn en op stel te hewwen. 4. Rangschikken, ordenen. Het woord behoort waarschijnlijk bij steure. Zie aldaar.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal