elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: warempel

warempel , warempel , (bijwoord) , waarlijk, zoo waar. Het is warempel zoo, hij is warempel met de zaak verlegen.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
warempel , vrempeld , vrempel , (Stad-Groningsch) = vrachtîg; zie aldaar. Zeeland frempeld.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
warempel , werémpel , werémpeld, verémpeld , bijwoord , Variant van waarempel.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
warempel , warempel , bijwoord, tussenwerpsel , warempel, waarachtig Ie hebt warempel alle bloemen of eschoffeld (Bro), Nou hef e warempel toch nog zien zin kregen (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
warempel , verempeld , verempel, werempel, warempel , bijwoord , warempel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
warempel , warémpel , bijwoord , warempel , warémpel VB: Hèt zich dè warémpel oüch bié de verejniging aongemeld.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
warempel , werempel , (tussenwerpsel, bijwoord) , warempel, waarachtig. Zie ook: wöörachtig.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal