elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanboeten

aanboeten , anbuten , zie buten.
Bron: Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.
aanboeten , anbeuten , aanleggen (van het vuur).
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
aanboeten , anbieten , op de afgesneden raten weder voortwerken. Zie ook: beuten.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aanboeten , anbö̂ten , (zwak werkwoord) , vuur aanleggen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aanboeten , anbuiten , aanleggen van vuur aan den haard; ’k heb ’n vuur anböt = ik heb een turfvuur aangelegd; hij het ’t vuurtje anböt, fig. = heeft den twist opgestookt, of ook: is de aanlegger er van. (De ui klinkt als in: druif, gruis, enz.) Drentsch aanbeuten, Overijselsch anbuten, Oostfriesch anböten, Nedersaksisch böten, Westfaalsch anbaiten. Zie: buiten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanboeten , anbeutĕn , (vuur) opstoken.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
aanboeten , anbeutn , werkwoord, sterk , tegenwoordige tijd: bòt, verleden tijd: botn, verleden deelwoord: anebòt , aanmaken, van vuur. Vuerks beutn, vuurtjes stoken.
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aanboeten , aanbuiten , (ouderwets), de kachel aanmaken
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
aanboeten , anbuten , sterk werkwoord, overgankelijk , aansteken, aanwakkeren De kachel is oet; woj hum even weer anbeuiten (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal