elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanloten

aanloten , annelöten ,  anlotten, , (zich) vast loten; ’k heb annelöt = ’k heb een laag nummer getrokken; Gron.: ’k bin anlöt.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aanloten , [positief loten] , ãnlòten , (zwak werkwoord) , [weinig gebruikelijk].
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
aanloten , anlòten , (zwak werkwoord) , een dienstplichtig nummer trekken; hé is anelòt, hij is er in geloot.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
aanloten , anlöten , (aanloten) = vasttrekken = een dienstplichtig nommer trekken. Meestal het deelwoord: hij ’s anlöt = hij het zōk vastlöt, ook: hij het zōk vasttrōkken. Drentsch anneloten, en: annelöt.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanloten , anlottĕn , aanloten.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
aanloten , anlotten , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuid-Drenthe) = door loting aangewezen worden Hai is anlot en mout in dainst (Zui), ...mar hij hef een remplaçant ingeloot voor mil. dienst (Pdh), Het tegenovergestelde van anlotten is vrijlotten (Sle), ...oetlotten (Bco), (fig.) Mien breur is an elot moet trouwen (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanloten , anlootn , inloten van dienstplichtige soldaten. Mien grofvaeder was aneloot, mâr zien knech in de pepiermeule, die vriej eloot was, hef veur ’m diens edaon en de toch naor Rusland mee emâk.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
aanloten , anlotten , werkwoord , door lotten in militaire dienst moeten
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal