elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: braam

braam , brōmmels , brummels , braambeziën, Gron. brōmmels, Oostfr. brummelbêe, HD. Brombeere.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
braam , brö̀mel , (vrouwelijk) , brümmels , braam.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
braam , braome , (vrouwelijk) , braomen , braambes.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
braam , bräomel , brümmel , (mannelijk) , brümmels , braambezie.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
braam , brōmmels , brummels , braambeziën; brōmmelbōs, brummelbōs = braambeziënstruik. Drentsch brommels, brummels; Oostfriesch: brummelbêe, Nedersaksisch brummelberen, bromberen, Hoogduitsch Brombeere, Deensch bramboer, bromboer, brambaere, Engelsch brambles. (v. Dale: brommelbezie (gewestelijk), en: brummel, van het verouderde brom = braamstruik.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
braam , brümmels , Braambessen.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
braam , braam , brem , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , De scherpe, losse streep, die bij het slijpen van een schaats of mes daaraan blijft vastzitten. Evenzo elders gebruikelijk (VAN DALE). Daarnaast ook brem. || Me schaatsen benne geslepen; ik zel der eerst de braam ofrijen, eer we samen op tocht gane (gaan). Ik moet er de brem nog ofrijjen.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
braam , brommels* , ook = bikberen*.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
braam , brummĕl , braambes.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
braam , brümmels , Braambessen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
braam  , braomele , braambessen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
braam , braom , braam, braambes. Zie ook: brummel
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
braam , brummel , mannelijk , brummele , brummeltien , braambes
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
braam , brummels , Braambeziën. Brummelbosch, braambosch. [In Twente is braam een gewas ’t welk peultjes en daarin kleine boontjes draagt, genista; brummel-doornen, brummel-bosschen dragen brummel-baezen; een brummelbosch duidt ook iets aan dat zeer verward is, bij voorb. als twee kooplieden over en weer rekeningen hebben daar niet wel uittekomen is.]
Bron: Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar Handschrift – Idioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer
braam , broam , zelfstandig naamwoord , wakelgroen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
braam , bruml , zelfstandig naamwoord, mannelijk , brumls , brumlken , braam
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
braam , brommels , brummels , bramen
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
braam , braam , zelfstandig naamwoord de , Braam, oneffen rand. Zegswijze de braam is er of, 1. het nieuwe is er af. 2. de beste puntjes zijn er af. 3. schertsend gezegd met betrekking tot een meisje dat geen maagd meer is.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
braam , brummel , zelfstandig naamwoord , grote braam (KRS: Lang). Zie hoofdstuk 4, punt 10: gewassen. Ook in de Vechtstreek (Van Veen 1989, p. 44).
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
braam , brummels , bramen.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
braam , brummels , bramen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
braam , braom , de , braomen , 1. braam Dan gung ie de zende strieken mit de strikke of de wetstien umme de braom of de baord der of te halen (Hgv) 2. oneffen rand, veroorzaakt door een soort uitslag Het peerd kreeg braom in de bek, umdat hai frisse rogge vreten het (Eco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
braam , breem , braamstruik.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
braam , braom , braome , braam aan bijv. het ijzer van een schaats
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
braam , brummel , 1. braam (vrucht); 2. knopje in de vorm van een braam
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
braam , breumpie , braampje op schaats of beitel. Deur dât breumpie kon ik niet meer hârder schaetsn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
braam , braome , breumpien , bremstruik.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
braam , brummel , brummeltien , braambes.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
braam , bràème , bramen , Ôn bràème groeje brèmbeejzie én in die bràème wónt ójt nen brèmbiiter. Aan bramen groeien braambessen en in die bramen woont ooit een grasmus.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
braam , brummel , brommel, brommel- , zelfstandig naamwoord , de 1. braambes 2. dikke vrouwspersoon
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
braam , braem , zelfstandig naamwoord , braeme , braempie , braam End augustus gonge me altijd braeme plokke langs de polderslôôte
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
braam , braome , (zelfstandig naamwoord) , bröömpien , braam.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
braam , braome , (zelfstandig naamwoord) , bröömpien , scherp puntje.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
braam , brummel , (zelfstandig naamwoord) , braam.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
braam , brème , bramen. Bremme (G, W)
Bron: Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.
braam , brommel , braam; brommelstruuk, braamstruik.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
braam , brummel , brommel , braam; brummelknop, knop in de halsboord of aan de das van boeren (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
braam , braom , (mannelijk) , braome , bräömke , braam, ruwe rand , Dao zitj eine braom aan det mets.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
braam , braom , zelfstandig naamwoord , bròmke , M braam; WBD III.4.3:l50 'braambezie’, 'braambezem' = braambes
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
braam , braomel , braomele , bräömelke , braambes; sufferd
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal