elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: catechisatie

catechisatie , kattekesasie , Onderwyzing of Cathechisatie.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
catechisatie , kezoatsie , kêrzoatsie, kattegezoatsie, kaddezoatsie , catechisatie; zij gait geregeld noa de kezoatsie; doomnie het van de week gijn kezoatsie.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
catechisatie , kerzoatsie , zie kezoatsie *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
catechisatie , kĕsaosie , avondkerk.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
catechisatie , kesaosie , kesaozie, kesaotsie, gesaosie, catechesaotsie, cat , de , (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied). Ook kesaozie, kesaotsie, gesaosie (Kop van Drenthe), catechesaosie, catechesaotsie (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), catechisaosie (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied), kessatie (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe), kurgesaatsie (N:Zuidwest-Drenthe) = catechisatie ’s Winters hadden wij vrogger kesaosie (Ndo), Wij gungen hen de kesaosie aj van ’t schoel of waren tot twintig jaor (Sle), zie ook kattebak, kattekebal
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
catechisatie , kärkezaosie , kattegezaosie, körkezaosie , cathechisatie. Gunninks woordenlijst van 1908: körkezaosie
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
catechisatie , kattegesaosie , kattegesasie , zelfstandig naamwoord , en var. de; catechisatie, ook: godsdienstonderwijs aan een openbare basisschool
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
catechisatie , kerrekezaosie , zelfstandig naamwoord , [O] (verbastering van ) catechesatie Zie ook leereng
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
catechisatie , cattechesaosie , (zelfstandig naamwoord) , catechisatie.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal