elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ceel

ceel , sedel , (= cedel) = vervoerbiljet; ook voor een papier of papiertje met of zonder schrift; Oostfriesch sedel. – sedeltje = een papiertje; tekstsedel = tekstbriefje; kundîgsedel (zie aldaar); vroeger ook moalsedel. – iemand op ’t sedel hebben, zooveel als: in de rekening zijn, van jonge vrouwen; ook van personen die naar eene betrekking dingen, die men op het lijstje heeft. Zweedsch sedel, Hoogduitsch Zettel = briefje, biljet. Zegswijs (Stad-Groningsch): Witkop was ’n goud man, moar hij slachtte twei kalver op ijn sedel. Zie: mal; verkleinvorm sedeltje voor: rekening, nota; ’t sedeltje kloar moaken = de rekening uitschrijven; hei’t sedeltje ook bie joe? = hebt gij de rekening ook in den zak?
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ceel , ceel , lijst der genoodigden bij een begrafenis, V, 86.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
ceel , ceel , de , (N) = cedel, lijst Darum mus meester B. een hiele ceel van vraogen invullen, z. ook zetel III
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ceel , zetel , zedel, zètel, zeel, ceel , de , zetels , Ook zedel, zètel (Zuidoost-Drents veengebied), zeel of ceel (Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. aanslagbiljet Der is vanmörgen ok weer een zetel kommen, en ik heb de aander nog niet betaold; zie bint er aordig vlot met (Eex) 2. document Een zeel van de braandkaste polis (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ceel , sele , (Gunninks woordenlijst van 1908) lange reeks
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
ceel , seel , zelfstandig naamwoord , lijst, reeks, opsomming; WBD III.3. 1:250 'ceel', 'litanie' = verhaal
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal