elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dille

dille , dülle , (vrouwelijk) , deel van den bijl, waarin de steel steekt.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
dille , dil , (Ommelanden) = dille (v. Dale); Kil. delle (Ang. dill) Middel-Nederlandsch dille, Middel-Hoogduitsch tille, Engelsch dill, Hoogduitsch Dill, Angel-Saksisch dil, dile. Dille, eene welriekende plant, het anethum (anijs) graveolens. (Verdam).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dille , dillĕ , ijzeren steeltje van een vork of schop, waardoor de houten steel steekt.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
dille , dil , zelfstandig naamwoord, mannelijk , diln , dilken , deel van de schop dat de steel omsluit. t In n dil hebm, ’t in ’t kruis hebben
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
dille , dil , dille , dillen , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook dille (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied) = 1. deel van de schop, schoffel, vork etc., waarin de houten steel wordt gestoken, steelhuis De schup brek mij net bij de dil of (Sle), Der zit ok een dille an de zeinde het korte staafje, waarmee de zeis aan de boom wordt bevestigd (Hijk) 2. afgeknotkegelvormige ijzeren ring achter de ploegristers, die door middel van een lange ijzeren bout aan de risters is verbonden (hy:Zuid-Drenthe) 3. laagte (Midden-Drenthe) Dat was een minne weg, der zaten allemaol dillen in (Bei), zie ook del I
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
dille , dille , de , plant, dille, Anethum
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal