elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eendenei

eendenei , [ei van een eend] , endenei , (onzijdig) , eendenei.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
eendenei , eenai , eendenei; meervoud eenaier = eendeneieren.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eendenei , entĕnei , eendenei.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
eendenei , entenei , eendenei.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
eendenei , eentenei , eende-ei , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe). Ook eende-ei (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe) = eendenei Bakkers bint gek op eenteneier, die bint dikker (Sle), Het regent grös en ente-eier regent hard (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eendenei , änte-ei , ändenei , eendenei. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: ändenei (Kampen, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
eendenei , ente-ei , entei , zelfstandig naamwoord , en var. et; eendenei
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal