elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geert

geert , geert , gröve geert, roggenbrij.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
Geert , Giäärte , Giäätien , eigennaam , Geertje, Geert
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
Geert , Gèert , Geert, Geerte, Geurt , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, wb). Ook Geert (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), Geerte (Zuidwest-Drenthe, zuid), Geurt (Zuidwest-Drenthe, noord) = mansnaam, ook in Grove Geert pap van grof gemalen, ongebuild roggemeel (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe), ook Roggen Geert (Hav), vandaar De name Geert, zeden ze vrogger, is zo roggenbrijachtig (Hav), zie ook geers
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal