elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: handschoen

handschoen , handsche , (vrouwelijk) , handschoen.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
handschoen , handschô , (mannelijk) , handschoen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
handschoen , hansk , hanske, handsk, handske, haansch , (meervoud hansken, haanschen) = handschoen; voesthansk = want, handschoen waaraan wel een duim maar geene vingers gebreid zijn; vingerhansk = handschoen met vingers en duim. Sarrend zegt men tegen een knaap, die klein naar zijne jaren is: bist ’n doeme oet de handske (Oldampt), eigenlijk: zoo groot als de duim eener vuisthandschoen. Wanneer iemand voor een oogenblik er niet aan denkt zijne handschoenen bij het vuur (of: kachel) uit te trekken, doet men de vraag: woar bin de hansken ’t warmst? Oostfriesch, Nedersaksisch, Holsteinsch hansk, enz., Aken händsch; Pommersch hanschk, en: fusthanschk; Deensch, Zweedsch handske. Vgl. holsk, en: vuisthandschoen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
handschoen , hanse , (mannelijk) , hansen , Handschoen. Wanten noemt men vusthansen (tegenvoer: vingerhansen).
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
handschoen , hanschen , voor hansken *, vergel. holschen *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
handschoen , hansĕ , handschoen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
handschoen , hanse , (mannelijk) , hansen , Handschoen. Wanten noemt men vusthansen (tegenover: vingerhansen).
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
handschoen , haas , (lang uitspreken) , haasse. , haeske , handschoen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
handschoen , haondsche , [hǭñsxә] , mannelijk , haondschen , heandschien , handschoen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
handschoen , haanske , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , haanskn , heanskn , handschoen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
handschoen , hanske , handschoen
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
handschoen , hanse , meervoud , handschoenen met vier vingers en één duim.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
handschoen , hansen , handschoenen.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
handschoen , haansen , handschoenen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
handschoen , haansch , haansk, haanse, haansche , haanschen , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook haansk, haanse (Zuidoost-Drents veengebied, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe), haansche (Zuidoost-Drents zandgebied, Veenkoloniën) = handschoen Het is barre kold, ie makt de haansen der wel bij antrekken (Hgv), IJ hebt vingerhaanschen, voesthaanschen en halve haanschen met vingers, zonder vingers en alleen een duim en handschoenen, waarvan de vingers en duim bloot zijn (Sle), De postbode haar haalve haansken an (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
handschoen , anse , aanse , (Kampen) handschoen. Ook: aanse (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
handschoen , hanse , handschoen.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
handschoen , haanske , zelfstandig naamwoord , de; handschoen; halve haanske die nl. open is op de plek van de vingers, of met halve vingers
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
handschoen , anse , anskoen , (zelfstandig naamwoord) , ansen , handschoen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
handschoen , haansen , hansen , handschoenen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
handschoen , haos , (vrouwelijk) , haose , häöske , handschoen, zie ook handjsjoon , Doot dich de haose aan oppe fiets.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
handschoen , handjsjoon , (mannelijk) , handschoen, zie ook haos
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
handschoen , hás , hásse , handschoen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal