elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hobbelwagen

hobbelwagen , hobbĕlwaagĕn , levenmakend kind.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
hobbelwagen , hobbelwagen , de , (Zuidoost-Drents zandgebied) = huifwagen Een kliedewagen wuurd nog wal is een hobbelwagen nuumd (Pdh), zie ook kliedwagen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal