elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: houtmot

houtmot , holtmottĕ , pissebed.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
houtmot , holtmot , de , 1. soort mot, ook duizendpoot (Zuidoost-Drents zandgebied) De holtmot is gries van kleur under wit pooties an de kanten en zit in het holt en is dikker as een holtwörm. Het bint van die ovale viezerikken (Sle), Wat zit der een holtmot in die hut (Rod), Een holtmotte lek wel wat op een keldermotte (Dwi) 2. fijne houtdeeltjes tussen zaagsel en krullen (Zuidwest-Drenthe, zuid)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal