elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hulpzeel

hulpzeel , [bretels] , hulpzeelen , draagbanden aan een broek, bretels. Ook Gron. Overijs. Vlaamsch Oostfr. In deze betekenis in het Nederl. verouderd.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
hulpzeel , hulpzeel , hupzeel , (meervoud hulpzeelen), door onvolkomene uitspraak hupzeel (en: hupzeelen) = draagband aan eene broek, ook galgen. Drentsch hulpzeelen; ook Overijselsch, Vlaamsch, Oostfriesch In deze beteekenis in ’t Nederlandsch verouderd. (v. Dale: helpzeel, hulpzeel = draagzeel.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hulpzeel , hulpzeel , bretel.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
hulpzeel , hupseelen , bretels
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
hulpzeel , hulpzeel , hupzeel, heupzeel , de , Ook hupzeel, heupzeel = bretel Waor zint mien heupzelen? (Bui), Mien va kun de brook niet holden, want de hulpzelen was hij kwiet (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hulpzeel , ulpzele , bretel
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
hulpzeel , hulpzeel , 1. extra trektouw of draagtouw bij een kruiwagen of handkar. 2. bretel.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
hulpzeel , hermzêêl , hellemsêêl , zelfstandig naamwoord , hermzêêle, hellemsêêle , hermzêêltie, hellemsêêltie , hulpzeel, draagband bij het kruien Zie helpzêêl; hellemsêêl [O] helpzeel, hennepzeel
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
hulpzeel , helpzêêl , zelfstandig naamwoord , helpzêêle , helpzêêltie , hulpzeel, draagband bij het kruien Het helpzêêl was een gevlochte draegriem of draegband, die gekruist over schoere en rug wier gebruikt aste vracht te zwaer was om mette hande te kruie De draagband was een gevlochten draagriem of draagband, die gekruist over schouders en rug werd gebruikt als de vracht te zwaar was om met de handen te kruien Ook hermzêêl
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
hulpzeel , [draagband] , ulpzele , (zelfstandig naamwoord) , bretel, galg. Zie ook: galge.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
hulpzeel , [bretels] , hulpstelen , hulpzelen , 1. bretels; 2. draagbanden (voor bijv. een kruiwagen).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal