elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: joechen

joechen , joegĕn , joelen, van kinders gezegd.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
joechen , joegen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = hard roepen of hard en luid zingen Hij stun maor te joegen en ze heurden hum niet (Zwig), Um twaalf ure kunj de vrouwlu heuren joegen, dan harren ze de eerappels gaar (Dwij), Gaot oe vae even joegen, ’t eten is klaor (Die), Gaot oe vae even joegen, de koffie is klaor (Wap), Aj mor hard genog joegt, dan komp e wal (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal