elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: karnstaf

karnstaf , kaarnstaf , stok met doorboorde schijf eraan, die past in de karnton.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
karnstaf , kärnestaf , (Kampereiland, Kamperveen) karnstok
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal