elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kui

kui , [moedig; hoogmoedig] , kuy , moedig, hoovaardig, vermetel.
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
kui , kuezeke , Met dit woord roept men een kalf. Ook zegt men enkele malen: Kijk mijn kuezeke eens! Van eenen onnoozelen mensch wordt ooit gezegd: Hij is eenen kuese
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
kui , [vrouwelijk kalf] , kui , (vrouwelijk) , kuien , kalf van het vrouwelijk geslacht, koekalf, kuikalf, kuitje. Als de boer gedurende den staltijd veel kuien en weinig bullen teelt, dan noemt men dat een kuijaar; van daar het spreekwoord: “een kuijaar, een bruijaar.”
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
kui , kui , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Vrouwelijk kalf. || De koe het twee kuien ’ekalfd. We mosten de rooie kui maar verkopen. Is ’t ’en kuitje of ’en bultje? Dat kuitje zel wel gauw dood wezen. – Evenzo elders in N.-Holl. en in Gron. – Kui is een bijvorm van koe, die alleen nog in de bijzondere bet. van wijfjeskalf is blijven voortleven. Bij boeren is koi! koi! het lokwoord om de koe tot zich te roepen om gemolken te worden. Koi is de gewestelijke uitspraak van kui, dat hier dus in de oorspronkelijke bet. wordt gebruikt. – Vgl. kuikalf, kuipink.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kui , kui , groote knikker, 25.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
kui , kui , keu , zelfstandig naamwoord de , Kuikalf, vrouwelijk kalf.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
kui , [meisje] , kuie , kujje , zie: meisien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal