elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lodderein

lodderein , lödderen , löderijn, lötterein , (klemtoon op: ren) = löderijn, lotterein, lötterein, lötteren, lötterain voor: eau de Cologne, eigenlijk: eau de la Reine, lʼeau de Reine; Zeeland lodderein.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lodderein , loddĕrein ,  aldĕrijn , eau de cologne.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
lodderein , lodderein , lotterein, lodderain, lodderaain, alderein, aolder , de , Ook lotterein (Zuidoost-Drenthe), lodderain, lodderaain (Veenkoloniën, Kop van Drenthe), alderein (Zuidwest-Drenthe, zuid), aolderein (Zuidwest-Drenthe, zuid) = lodderein, eau de la reine Do wie klein waren, kregen wie lotterein in de buusdouk (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lodderein , lodderein , loddereine, lotterein , zelfstandig naamwoord , de; lodderein: l’eau de la reine
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lodderein , lodderaain , zelfstandig naamwoord , [O, Fr eau de reine] eau de cologne
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal