elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: maandag

maandag , moandag , In plaats van: loop naar de maan, zegt men: loop noa de moandag. Eigenlijk zal het zooveel zijn als: ga weg, ga heen en vier den maandag mee, evenals men zegt: noa de achtentwintigsten goan. – ʼt duurt ʼn blaue moandag = ʼt is van zeer korten duur, als het op een beteren toestand, enz. ziet; hij ʼs doar ʼn blaue moandag west = hij is er maar kort geweest, heeft er niet veel kunnen opdoen en mag er dus niet van meepraten. (In Holstein is: blau maandag iedere maandag welken de handwerkslieden als vierdag nemen, welk gebruik dagteekent uit de 16e eeuw, ten einde de kerken in de Vasten met blauw op te sieren, en dat daar (minstens tot in ʼt begin dezer eeuw), trots de daartegen gemaakte rijkswetten, heeft stand gehouden.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
maandag , maondach , maandag.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
maandag , maondag , maandag. Maondag te Paoschen: Paasmaandag. Nen blauen maondag: korte tijd
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
maandag , moandag , maandag
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
maandag , mòndich , maandag.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
maandag , smoandegs , op maandag.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
maandag , maandag , maondag, maendag , de , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe). Ook maondag (Noord-Drenthe), maendag (Zuidwest-Drenthe, noord) = maandag Maandag is bij oes de wasdag (Wee), Begun nooit op maondag met naai wark, want er bennen drei kwaie maondaogen in het jaor. Dan kunj een ongeluk kriegen (Pei), Eet nooit rooie kool op maandag, daor komp ruzie van (Mep), Ze hef ok een blauwe maondag in de stad west (Dro), Blauwe maandag holden, ...hebben niet werken of geen zin hebben om te werken (Zuid-Drenthe), Aj goed oet west hadden, dan haj een blauwe maandag (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
maandag , mòndag , maandag.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
maandag , maondag , maandag
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
maandag , môndag , maandag , Moete we de môndag nie nô d’n tandarts, dan zoow'wie'jer toch 'n paor trèkke. Moeten we maandag niet naar de tandarts, dan zou hij er toch een paar trekken.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
maandag , maendag , maendag- , maandag(-)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
maandag , maondes , zelfstandig naamwoord , ‘s maandags
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
maandag , môndag , môndig , maandag
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
maandag , maondag , (zelfstandig naamwoord) , maandag.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
maandag , mòndig , maandag
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
maandag , smòndes , maandags
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
maandag , [’s maandags] , smaondigs , smaondes , ’s maandags
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
maandag , maondig , (mannelijk) , maandag
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
maandag , mòndag , zelfstandig naamwoord , maandag; Tòt en mòndag. - Tot maandag. MTW: 'toe un mòndag'; Kómde gij en mòndag? - Kom jij maandag?; Dialectenquête 1876 - Mondaag - maandag; Frans Verbunt -  beeter en mòndags pèèrd as ne mòndagse knèècht; Henk van Rijen – mòndaggemèèrege - maandagmorgen; Henk van Rijen – 'velôore mòndag' - eerste maandag na Driekoningen (dan werden de jaarrekeningen uitgeschreven en had men geen tijd voor ander werk); Frans Verbunt -  'den mòndag' - gebruik bij kasteleins om hun klanten op maandag een gratis borrel te schenken; Dieje maondaggemèèrge waar ik om negen uur present… (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
maandag , smòndags , bijwoord , op maandag; Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “Dan moeste gij hil de week deur, dan wast hier smòndags mèrt, aacht daoge ven tevurre wier der meej die koej geleurd dur de stad heen…” (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels; temòndag; Henk van Rijen - a.s. maandag
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
maandag , maondig , maandag
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal