elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: maatsel

maatsel , maotsĕl , stempel om boter te merken.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
maatsel , maotsel , het , maotsels , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied) = stempelafdruk in de boter Ie kunt oe eigen botter kennen an het maotsel (Noo), z. ook maolster
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal