elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: meibloem

meibloem , meibloempje , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Zie de wdbb. – Ook schertsend voor een warme stoof, in de zomer. || Moet er nou nag ’en meibloempie wezen, moeder?
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
meibloem , meiblommĕ , madeliefje.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
meibloem , maaibloempie , zelfstandig naamwoord ’t , Madeliefje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
meibloem , meibloempien , het , meibloempies , madeliefje, Bellis perennis Meibloempies bint slecht in het gazon (Ruw), Aj pet weggooiden en as der dan 9 maaibloumpies under zatten, dan kunden de baisten oet (Eev), z. ook meizoentien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
meibloem , meibluumpien , (Gunninks woordenlijst van 1908) zie meizeuntien
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
meibloem , maojbluumkes , madeliefjes , Maojbluumkes die begiene mist te bloeje in maoj netuurlek dé's nogal wiedes. Madeliefjes die beginnen meestal te bloeien in mei natuurlijk dat is nogal begrijpelijk.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
meibloem , meibloempien , zelfstandig naamwoord , et; madeliefje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
meibloem , mèèjbluumke , mèèjzoentje , madeliefje
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
meibloem , meibloempje , madeliefje (bellis perennis).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
meibloem , maaibluumke , meiblom , zelfstandig naamwoord , madeliefje (Tilburg en Midden-Brabant); meiblom; madeliefje (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
meibloem , maajbluumke , zelfstandig naamwoord, verkleinde vorm , meibloempje; WBD III.4.3:291 maajbluumke - madeliefje (bellis perennis), ook genoemd: 'meizoentje', 'meizoetje' of zie paosblom of waajbluumke; zie mezuutje
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal