elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mekaar

mekaar , menoare , elkander, [malk-een-ander, i. e. elk een ander. contr. malk-een-aar, mal-en-aar, man-en-aar, manaar.]
Bron: Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijselsch’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1836, Deventer: J. de Lange.
mekaar , mekoar , makoar , Malkander, elkander; saâmgetrokken van malk, met uitwerping der l en ander, ââr.
Bron: Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.
mekaar , menaander , menaor , elkander, Gron. nʼander, Oostfr. nander, HD. einander, bv. in: bie nʼander, bi nander, bei einander = bij elkander. Gron. mekoar = elkander.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
mekaar , mekander , m’kander, ʼkander, koar*, menander, m’nander , (Nederlandsch malkaar, malkander) = mekoar*; vergel. ’nander *; verkort ook: ’kander , ’koar , evenals ander in plaats van ’n ander; in nachtm’nander, noavend m’kander (nog korter: noam’nander), enz., staat voor: mit mekander (evenals nachtmitnkander *); vergel. ander * en ’nander * en zie ook mekander en noavend , alsmede dag *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
mekaar , mĕnaar , elkaar.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
mekaar , mekaandr , mekoar , onbepaaldvoornaamwoord , elkaar. Oet mekaandr maakng, delen, van boedel
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
mekaar , mekaar , wederkerig voornaamwoord , Elkaar. Zegswijze deur mekaar, door elkaar genomen, gemiddeld. | De bloemkoôl dee deur mekaar ’n beste prois. ’t Viel deúr mekaar merakel mee. – Ze niet uit mekaar kenne, ze niet uit elkaar kunnen houden. – Dat gaat néi mekaar, het een hangt met het ander samen. Opmerking 1. Opvallend is, dat veel dialectsprekers het voorzetsel dat voorafgaat aan mekaar hoofdaccent geven (zoals o.a. in het Gronings), bv. de zaak is vóór mekaar, ze gane úit mekaar, lèg ze maar óp mekaar. Opmerking 2. In het Nederlands kunnen formaties als uiteengaan, ineenslaan, opeenstapelen, vaneenscheuren enz. worden gebezigd. In het Westfries wordt het element ‘een’ echter konsekwent vervangen door ‘mekaar’, dus: uit mekaar gaan, in mekaar slaan, op mekaar stapele, van mekaar skeure enz.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
mekaar , mekaere , menaere , elkaar.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
mekaar , mekaere , mekaar, elkaar; * zo hef ’t ezetten, zèè de vrouwe en rapen de scheurties van de pispot bie mekaere: daar is niets meer aan te doen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
mekaar , menander , elkaar.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
mekaar , bekanderen , malkander, mekandere , elkaar.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
mekaar , mekare , menare, menander, mekander , elkaar
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
mekaar , mekandere , elkaar , Die kénder kunne 't goed meej mekandere viine, t’is plezierreg dés'se zó schón speule. Die kinderen kunnen het goed met elkaar vinden, het is prettig dat ze zo mooi spelen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
mekaar , bè mekaare , bè mekoare , bij elkaar, samen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
mekaar , mekaare , bekoare , elkaar
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
mekaar , ônder mekaare , onder elkaar
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
mekaar , mekaere , mekander, menaere , (wederkerig voornaamwoord) , elkaar.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
mekaar , mekaor , elkaar
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
mekaar , menare , mekare , menander , elkaar.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
mekaar , mekaor(e) , mekaar(e), bekaare , voornaamwoord , elkaar, mekaar = 'bekaare'; B bij mekaor = bijeen; B in mekare slaon - ineenslaan; B óp mekare plèkke - opeenplakken; De Wijs – Toen ik ut uîtmekaar had, wies ik wel hoe ut in mekaar zaat (24-02-1966); Cees Robben – As ge mekaare mar begrèpt... (19580705); Cees Robben – Daor zaate twee döfkes/ hil dicht bij mekaar... (19590822); Interview Van den Aker (1978), transcriptie door Hans Hessels (2014) - “Mar toen zèg ik ok teege men andere maote, we waare toen meej zeuve man die daor bè mekaare waare, ik zèg “as göllie nouw wilt blèève wèrreke”, ik zèg “dan moete vort binne blèève”, ik zèg “want ze brènge oe naor hèùs, vendaog òf mèèrege krèège we nòg en pak slaog erbij!”; Dialectenquête 1876 - Ze hebbe mi mekoar gevochte; Henk van Rijen – mekaare, bekaare - elkaar; WBD III.4.4:310 'door elkaar' = ongeordend; ook 'door mekaar'; Bont vnw. mekaar, ook de vorm 'mekare(n)' komt voor. Bosch mekaore - elkaar; Haor mekare - elkaar
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal