elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: melkavond

melkavond , [de avond waarop gemolken wordt] , melkaovend , de tijd waarop (des avonds) gemolken wordt, Gron. melkoavend, melkoavenstied, melkenstied.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
melkavond , melkoavend , (Oldampt) = melkenstied (Ommelanden); de tijd, plusminus 4 uur waarop des namiddags de koeien worden gemolken. West-Vlaamsch melkavond = vespertijd, halfachternoen; zoo genoemd omdat men dan de koeien gaat melken in de weiden en bilken. (De Bo).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
melkavond , melkaovĕnd , ’s avonds ongev. 6 uur. Het melken geschiedt bijna uitsluitend door vrouwen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
melkavond , melkoamd , tijd om ’s avonds te melken.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
melkavond , melkoamd , tijd om te melken (’s avonds); * hi is an melkoamd: hij is aan het eind van zijn latijn.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
melkavond , melkaovend , de , (Zuidwest-Drenthe, Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied) = melktijd Ik moet met melkaovend weer in hoes wezen (Row), Wij wilt veur melkaovend nog even een voor heu halen (Hoh), Bij de winterdag zeden wij vaak van melkaovend en bij zommerdag van melkenstied (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
melkavond , melkaovend , (Kampereiland, Kamperveen) de tijd van melken ’s avonds
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
melkavond , melkaomd , tijd om te melken. ’t Zal zo ongeveer melkaomd ewes wèèn, toe hie bie ons binn kwam.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
melkavond , melkaovend , zelfstandig naamwoord , de; melktijd aan het einde van de middag
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal