elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: middeldeur

middeldeur , middeldeur , mulder , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Ook samengetrokken tot mildeur en mulder, doch thans nagenoeg verouderd. Binnendeur, deur tussen twee kamers. || Doen de mildeur dicht. Is de look (grendel) op de mulder? – Mulder is ook elders in N.-Holl. bekend (De Ned. Taal 6, 146; Navorscher 7, 106). Evenzo zegt men in Friesl. muldoar, mildoar naast middeldoar (HALBERTSMA 685). Vgl. ook milschot (middelschot) bij HOOFT, Warenar 818: “’T (dootshooft) zou pronken in de winkel as ien bekken in ’t mil-schot”, en Fri. mulhûs (middelhuis), in W.-Friesl. murreles (De Ned. Taal 6, 146).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
middeldeur , mildeurĕ , middeldeur, V, 46.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
middeldeur , mulder , zelfstandig naamwoord de , Samentrekking van middeldeur, deur tussen twee kamers of tussen een doorloop of de koegang en de kamer (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
middeldeur , middeldeur , zelfstandig naamwoord , deur tussen voorhuis en achterhuis in een boerderij (KRS: Lang) Zie hoofdstuk 4, punt 1: de boerderij .
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
middeldeur , mildeur , deur tussen huis en stal.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
middeldeur , middeldeure , (Gunninks woordenlijst van 1908) zie middendeure
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
middeldeur , middeldeure , middendeure , zelfstandig naamwoord , de; middeldeur, deur die het voor- en achterhuis verbindt
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal