elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: mogelijk

mogelijk , meugelijk , of mogelijk, voor aardig, verwonderlijk.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
mogelijk , mogelijk , meugelijk , (bijwoord) , Daarnaast meugelijk (uitspr. meuchələk). Vgl. mogen. || Ik wil vandaag zoo veul zien as meucheluk is, Sch. t. W. 275.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
mogelijk , meuchlĕk , mogelijk.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
mogelijk  , meugelik , mogelijk.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
mogelijk , müüegelik , mogelijk
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
mogelijk , mueglek , bijwoord, bijvoeglijk naamwoord , 1 mogelijk, 2 bw. misschien
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
mogelijk , muggelek , misschien.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
mogelijk , meugelijk , mogelijk.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
mogelijk , meugelijk , meuglijk, meugelk , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook meuglijk, meugelk (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = mogelijk Hoe is het meugelijk dat ze dat klaor kregen hef (Schl) *Hoe is het meugelijk dat een dood schaop schieten kan (Vle); Alles is meugelijk behalve een naokende kerel in de buus pissen (Rod)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
mogelijk , meugelijk , muggelijk , mogelijk.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
mogelijk , meugelijk , mogelijk
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
mogelijk , meugelek , mogelijk , Ge haauw'wet nie vur meugelek, mér't gebéúrt, dé zie'de wél zeeker? Je houd het niet voor mogelijk, maar het gebeurt dat zie je wel zeker?
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
mogelijk , meugelik , meuglik , bijvoeglijk naamwoord , mogelijk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
mogelijk , meugelek , bijwoord , mogelijk Hoe is ’t meugelek! Hoe is het mogelijk!
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
mogelijk , muggelek , mogelijk
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
mogelijk , meugelijk , (bijwoord, bijvoeglijk naamwoord) , mogelijk.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
mogelijk , muggelek , mogelijk
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
mogelijk , mäögelik , mogelijk
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
mogelijk , meugelek , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , A.A. Weijnen; Onderzoek dialectgrenzen in Noord-Brabant (1937) - meu(j)gelek (krt.62); Antw. MEUGELIJK en MEUGENTLIJK bvw, bw. - mogelijk, Fr. possible, peut-être
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
mogelijk , meugelik , meugelike , mogelijk
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal