elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: muurplaat

muurplaat , muurplatĕ , balk in de zijmuur, V, 38.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
muurplaat , muurplaat , de , muurplaat De muurplaete, daor rust de dakspanten op (Dwi), z. ook plaat
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
muurplaat , muurplaete , zelfstandig naamwoord , de; muurplaat: vooral: balk over een muur
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal