elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omdraaien

omdraaien , ummĕdreejĕn , omdraaien.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
omdraaien , ummedreien , dreien umme, ummedreid , omdraaien.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
omdraaien , umdrèeien , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. omdraaien As ik oet het raom kieken wil, moet ik mij omdraaien (Nor), Aj kiepen slachten wilt, meuj ze eerst de nek ummedreien (Hol), (fig.) Hij is um edrèeid as een blad an een boom (Hgv), Daor wi’k mij nog niet veur umdrèeien zo weinig is het mij waard (Sti) 2. omkeren Wai reden op de verkeerde weg, toen mus wai weer omdraaien (Pei), Ie kunt de zaak natuurlijk ok wel umdrèeien (Klv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omdraaien , umdraoje , omdraaien , Meziekplôtjes van vruuger die moes'te èllek hónsgezójk umdraoje, die wôrre zóó óp. Singeltjes van vroeger die moest je telkens omdraaien, die waren zo uitgespeeld.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
omdraaien , ommedri’jen , werkwoord , 1. ronddraaien, ook bij vergelijking 2. in een andere stand of richting draaien 3. door te draaien van stand doen veranderen 4. andersom leggen, plaatsen 5. zich omwenden, zich afwenden 6. voortdurend draaiende bewegingen maken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
omdraaien , umdrèìje , umdréíje , 1. omkeren; 2. wenden
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
omdraaien , ummedreien , umdreien , (werkwoord) , omdraaien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
omdraaien , umdrèèje , omdraaien, van mening veranderen , Èlk dùbbeltje twi kirres umdrèèje. Elk dubbeltje twee keer omdraaien. , Zèij drèèjde um ás ’n blad èn n’n bòm. Zij draaide om als een blad aan een boom.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
omdraaien , ómdrejje , omdraaien , Doe mós de zaak neet ómdrejje. Es d’r det huuerdje, drejdje d’r zich óm in zie graaf.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal