elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omtijd

omtijd , umtied , binnenkort.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
omtijd , umtied , bijwoord , 1. op tijd Ie meut umtied hen bedde en bijtied weer opstaon op tijd (Hoh), Je moet er umtied an denken (Klv), Ik bin der wal umtied wèer (Bei) 2. gauw, binnenkort (Zuidwest-Drenthe) Die koe is er umtied an toe (Dwi), Het zal nou wel umtied op een trouwen angaon (Ruw), Ik mut umtied een nei pak hebben (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal