elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pissebed

pissebed , pissebed , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Zie de wdbb. – Zegsw. ’t Is pissebed of kakkebed, ’t is één pot nat, ’t een is al even erg als het andere. || ’t Maakt niet veul uit, ’t is toch pissebed of kakkebed. – De uitdr. is in de 17de e. zeer gewoon; vgl. b.v. ASSELIJN, Werken 1, 259: “Ik zie wel, ’k heb pissebed laeten gaan, en kakkebed weer ’ekreegen”.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
pissebed , [kindermatras] , pissĕbed , kindermatrasje.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
pissebed , pissebed , laten gaan om kakkebed terug te krijgen, bij een ruil niet veel beter worden.
Bron: Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff
pissebed , pissebed , zelfstandig naamwoord de , Iemand die in het bed watert. Zegswijze ’t is pissebed weg, kakkebed t’rug, het is van kwaad tot erger, van de wal in de sloot. – ’t Is van pissebed nei kakkebed, zie de vorige zegswijze – Pissebed staat burg voor kakkebed, gezegd van een borg die zelf ook niet kapitaalkrachtig is.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
pissebed , pis-in-bedde , pissebède , iemand die in bed plast. ’t Is van pis-in-bède tòt poep-in-bède ‘het is een misse boel’, ’t Is pis-in-bède of poep-in-bède ‘het is altijd verkeerd’. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: pissebède
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
pissebed , pissebedde , keldermot
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
pissebed , pissebedde , pisbedde , zelfstandig naamwoord , de 1. pissebed, keldermot 2. in van een pissebedde op een schietebedde van de regen in de drup
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pissebed , pissebed , pissebedde, pisseberre , pissebed (insect).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal