elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: prakkeseren

prakkeseren , prakkeseeren , nadenken, zien te vinden door nadenken. Gron. prakkezijern; ook = denken, nadenken, hoofdbreken hebben. Westf. prackesêren. (v. Dale: prakkezeeren = uitdenken, bedenken, vinden.)
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
prakkeseren , prakkezijêrn , doen, verrichten; dat mōst mie nijt weer prakkezijern = dat moet gij niet weer doen, dat moet gij u niet weer onderstaan; ook Oostfriesch. – Ook = denken, nadenken, aanhoudend over eene zaak denken. Drentsch prakkezeeren; prakkezoatsies hebben, sterker: vōl prakkezoatsies zitten = er steeds op uit zijn om iets nieuws te bedenken, iets uit te vinden, en daardoor afgetrokken, in zich zelven gekeerd zijn; in ’t algemeen: iemand die veel denkt; “Zoo’k zeg, hij zit vol prakkezoatsies, Hij denkt en knooit schier dag en nacht.” Oostfriesch praktiseren, Westfaalsch prackesêren. (v. Dale: praktizeeren = uitbedenken, uitvinden.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
prakkeseren , prakkĕzeerĕn , bepeinzen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
prakkeseren  , prakkezeere , nadenken. Et prakkezeere kump van de erme luu, die arm is moet slim zijn.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
prakkeseren , prakkezeeren , zwak werkwoord , piekeren
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
prakkeseren , prakkezaaiern , nadenken, peinzen
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
prakkeseren , prakkezeren , prakkezèren, prakkedenken , zwak werkwoord, onovergankelijk , Ook prakkezèren (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), prakkedenken = 1. diep en zwaar nadenken Daor moet wij nog eerst even over prakkezeren; daor kun wij zo maor gien antwoord op geven (Emm), Ik mus wel even prakkezeren. Ik wus niet precies, wat of der noou zegd was (Eex), Daor mu’k nog ies goed aover prakkedeinken (Mep) 2. zorgelijk nadenken Wat is dat met oos wicht; ik heb het geveul dat ze prakkezèert zorgen heeft (Bei) 3. bedenken (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe) Ik kun niet meer prakkezeren, waor ik het laoten had (Pdh) 4. erbij halen (Zuidwest-Drenthe, zuid) Ze hadden mij ook ies bij de zangvereniging prakkezeerd, mar det was niks ewèerd. As ik zinge, dan brek het touw en hef ’t varken de pote uut (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
prakkeseren , prakkezeren , plakkezeren , 1) nadenken, uitdenken, verzinnen, piekeren. laot mes efkes prakkezeren, laat me eens eventjes nadenken. wa prakkezeerde toch, wat denk je wel; 2) zich zorgen maken. ge moet nie zo veul prakkezeren, je moet je niet zoveel zorgen maken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
prakkeseren , prakkezeren , 1. peinzen; 2. Gunninks woordenlijst van 1908: malen; 3. Gunninks woordenlijst van 1908: bedenken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
prakkeseren , prakkeseren , werkwoord , 1. flink nadenken, peinzen, piekeren 2. bedenken, bij zichzelf nagaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
prakkeseren , prakkezeere , 1. nadenken; 2. uitdenken
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
prakkeseren , prakkezere , bedenken
Bron: Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (Ed.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve. Almere/Enschede: Van de Berg.
prakkeseren , prakken , prakkizeren; prakkezaosie, 1. gepieker, getob; 2. financiële moeilijkheid.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
prakkeseren , prakkezeere , werkwoord , nadenken (Den Bosch en Meierij; Tilburg en Midden-Brabant; West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
prakkeseren , prakkezere , prakkezeertj, prakkezeerdje, geprakkezeerdj , piekeren , Prakkezere doon erm luuj: arme mensen moeten vaak piekeren om de eindjes aan elkaar te knopen.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
prakkeseren , prakkezeere , zwak werkwoord , prakkezeren, diep nadenken; Interview met de heer De Kok (1978) – Jaaa, dè, Jan Brinkhorst hadde daor, war (Körvels Huukske), Peer Daome hadde daor èn… jè, èn van Aarle èn Dikke Smits. Zowiets allemòl. Ik kan er zo meschien ak prakkezeer wèl twinteg van opnoeme!; De vurrege keer vroeg dieje meens van de kraant òn alle kandidaote wèsse de schonste Tilburgse ötdrukking òf ’t schonste gezègde vonne. Naa, daor hoefde-n-ik nie lang oover te prakkezeere. ’t Schonst vèèn ik: ‘Ge ziet mar, ge doet mar, ’t is gemak zat’. (Ed Schilders; Wè zeetie?; website Brabants Dagblad Tilburg Plus 2009)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
prakkeseren , prakkezaere , nadenken; peinzen; mijmeren
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal