elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: presenteren

presenteren , presentijêrn , prezentijêrn , aanbieden, presenteeren, bv. van een blaadje met lekkers, of van de klōntjepot; ook het aanbieden op eene publieke verkooping; de bijsten worden eerst prezentijrd; de peerden bin nog nijt prezentijrd.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
presenteren , prentierĕn , presenteeren.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
presenteren , prizenteere , werkwoord , presenteren. ’n Prizenteerblaajke is de klep van de ouderwetse klepbroek (zie aldaar).
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
presenteren , presenteren , prissenteren , zwak werkwoord, overgankelijk , Ook prissenteren (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) = presenteren De soldaot presenteerde het geweer (Bov), Zal ik de worst even prissenteren (Sle), Zij mot zuk presenteren, misschien wordt ze wal annomen veur dei betrekking (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
presenteren , prizzenteere , werkwoord , prizzenteer, prizzenteerde, geprizzenteerd , [Fra, presenter] aanbieden, presenteren Zie ook ambieje
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
presenteren , prizzenteren , (werkwoord) , prizzenteren, eprizzenteerd , presenteren.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
presenteren , prissenteere , zwak werkwoord , presenteren, aanbieden; Henk van Rijen –  prisenteert es en kuukske - ga eens met de koekjes rond; - als contaminatie van presenteren en aanbieden: Ons Lia presenteerde der èège aon om de soep op te scheppe. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); Jan Naaijkens - Dè's Biks – 'prizenteere' ww - presenteren
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
presenteren , presonteere , zwak werkwoord , presteren; Ze hèbbe goed gepresónteerd - Ze hebben goed werk geleverd. Henk van Rijen –  ze hèbbe goed gepresonteerd - ze hebben goed werk geleverd.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
presenteren , prissentaere , presenteren
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal