elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: reuen

reuen , reujĕn , van een koe wier vrucht telkens loslaat zegt men dat ze aan ’t reujĕn is.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal