elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: reukdoosje

reukdoosje , roekĕdeussien , reukdoosje.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
reukdoosje , ruukduusien , het , ruukduusies , parfumdoosje Roekdeusies waden van zulver en der zat een sponsie in (Dwi), Vrouwlu hadden snoefduusies. Daor zat wat lodderein in en een sponsie. Dat was tot ongeveer 1900 (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
reukdoosje , roekdeuze , roekerdeuze, roekersdeusien , zelfstandig naamwoord , de; reukdoosje, parfumdoosje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal