elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rijstebrij

rijstebrij , riezenbrei , rijstepap, rijstebrij. Zie: ries 2.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
rijstebrij , riezĕbrei , rijstenbrei.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
rijstebrij , riestebriej , rijstebrij.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
rijstebrij , riezebrij , riezenbrij, riestebrij , de , Ook riezenbrij (Veenkoloniën, Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe), riestebrij (Zuidwest-Drenthe, zuid) = rijstebrij Riezebrij mit suker der in is lekker eten (Bov) *Riezebrij en daor niet bij en stokvis zunder botter. Wat hej het liefste smaken beide niet (Sle), z. ook roggenbrij
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
rijstebrij , riestebri’j , (Kampen) rijstebrij. Ook: riestenbrij (Kampereiland, Kamperveen). Gunninks woordenlijst van 1908: Kinderen vragen elkaar: Wat e-j liever: riestenbrij en daor niet bij òf stòkvis zonder bòtter
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
rijstebrij , riestnbriej , rijstebrij.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
rijstebrij , riezenbri’j , riestebri’j , zelfstandig naamwoord , de; rijstepap, pap van rijst gekookt in melk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
rijstebrij , riestebri’j , (zelfstandig naamwoord) , rijstebrij.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
rijstebrij , rijstebrij , zelfstandig naamwoord , muurpeper (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal