elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schipperswiel

schipperswiel , schippersweeltien , ouderwetsch spinnewiel, V, 56.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
schipperswiel , schipperswiel , het , (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën) = soort spinnewiel “De laatste [=spinnewielen], die hier jonger zijn, werden schipperswelen genoemd, waarschijnlijk zo geheeten, omdat ze door schippers werden aangevoerd en verhandeld’ (hy), z. ook schippertien
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schipperswiel , schipperswiel , zelfstandig naamwoord , et; spinnewiel van een bep. klein type
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal