elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schodderig

schodderig , schoddĕrĕch , haveloos, slordig.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
schodderig , schodderig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , haveloos Hij kwam wel wat schodderig veur ’n dag (Eel), Wat lop dat wicht er toch schodderig bij, het is gien gezicht (Oos), z. ook schorrig
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schodderig , schodderig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , sjofel, haveloos
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal