elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schotelmaagd

schotelmaagd , schöttelmaagd , Zie V, 87.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
schotelmaagd , schöttelmaegien , het , (Zuidwest-Drenthe, noord) = buurmeisje, dat hulp bood bij een begrafenis In olde tieden mussen veur een grove de schöttelmaegies de ries reuren (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal