elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sjaal

sjaal , sjaal , dikke halsdoek voor mannen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
sjaal  , sjaal , shawl.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
sjaal , sjaal , sjale , de , sjaals, sjalen , Ook sjale (Zuidwest-Drenthe) = sjaal Doe de sjale maar goed um de hals, want het is knap kold buten (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
sjaal , sjale , sjaal
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
sjaal , sjale , sjaal , zelfstandig naamwoord , de; sjaal: halsdoek, das
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
sjaal , sjale , (zelfstandig naamwoord) , sjaal, das. Zie ook: dässe.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
sjaal , sjaal , (mannelijk) , sjale , sjaelke , halsdoek , Doot dich eine sjaal óm!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal