elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: sjees

sjees , sees , seeze , sjees, Fransch chaise, West-Vlaamsch cieze. (v. Dale: chais, sjees.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
sjees , seezĕ , sjees.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
sjees , sjeeze , vrouwelijk , sjees, tilbery
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
sjees , sees , zelfstandig naamwoord de , Variant van sjees. Uit Frans chaise = stoel, voorheen ook tweewielig voertuig met een zitplaats in de vorm van een stoel. Zie het N.E.W. onder sjees.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
sjees , sjieës , licht, hoog tweewielig rijtuig met een kap; verkleinvorm sjieëske.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
sjees , sjees , sjeze, seze , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook sjeze (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Veenkoloniën), seze (Zuidwest-Drenthe, noord, N:Zuidwest-Drenthe) = sjees Der is een plaatvere kepot van de sjeze (Bro), Ze gungen hier oet gasten met een sjees, ...sjeze (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
sjees , sjeze , sjees
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
sjees , sjeze , zelfstandig naamwoord , de 1. bep. rijtuig: sjees 2. in de sjees d’r in hebben met een flinke snelheid gaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
sjees , sees , bijwoord , [O] tot een eind, gereed Hij heb lang gezocht, maor hij kon nie’ makkelek sees komme Hij heeft lang gezocht, maar hij kon het niet tot een eind brengen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
sjees , sjees , sjeeske , rijtuig
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
sjees , sjeze , (zelfstandig naamwoord) , sjees.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
sjees , sjieës , (vrouwelijk) , sjieëze , sjieëske , sjees , De sjieës inspanne.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal