elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stamelen

stamelen , staamĕrĕn , stotteren.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
stamelen  , stamele , stramele  , stotteren.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
stamelen , stameln , stamern, staomeln, staemeln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe). Ook stamern (Zuidwest-Drenthe, zuid), staomeln (Noord-Drenthe), staemeln (Zuidwest-Drenthe, noord) = 1. gebrekkig spreken Hij stuttert niet zozeer, hij stamelt wat (Hol), Wat stamert die jong toch! wat stottert hij (Hav) 2. niet uit de woorden kunnen komen Hij kun de woorden haost niet vinden; hij stun daor mor wat te stameln (Hoh) 3. niet opschieten (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) Wat staoj daor te stameln, ...rukken. Schiet toch wat op (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stamelen , stammelen , stamelen.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
stamelen , stämeren , (Gunninks woordenlijst van 1908) stotteren
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
stamelen , staemeren , staemelen , werkwoord , stameren, stamelen, gebrekkig spreken, stotteren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stamelen , staamele , stamelen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
stamelen , stameren , stamelen, stotteren (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
stamelen , staomele , zwak werkwoord , staomele - staomelde - gestaomeld , stamelen; Kees en Bart - Tilburgsche Post ca. 1930 - 'staomelde-n-ie'
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal