elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: stoppelkat

stoppelkat , stoppelkat , stoppelkatte , kat, die in den herfst geboren is. Ook voor een in groei achterlijk kind.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
stoppelkat , stöppĕlkattien , katje dat geboren wordt als de stoppels op ’t veld staan (Aug.)
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
stoppelkat , stöppelkatte , vrouwelijk , laatgeboren kat
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
stoppelkat , stoppelkadde , laat in de zomer geboren poes
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
stoppelkat , stöppelkatten , herfstkatten (katten geboren in de herfsttijd).
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
stoppelkat , stoppelkat , de , kat uit de tweede worp, in oogsttijd geboren kat IJ kunt wal zien dat het een stoppelkattien is, het is zo’n mieterig klein ding (Sti)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
stoppelkat , stoppelkatte , zelfstandig naamwoord , de; in de nazomer geboren kat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
stoppelkat , stöppelkatte , kat die in de herfst geboren is.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal