elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: strijkbord

strijkbord , striekbord , striekbret , strijkbord, deel van een ploeg; Oostfriesch strîkbret. (Voor: schrijbret heeft het Westfaalsch strikebred, Hoogduitsch Streichbrett; zie: schrijbret.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
strijkbord , striekĕbörd , striekĕbrörd , ond. ploeg, V, 53.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
strijkbord , striekbod , striekersbod , zelfstandig naamwoord , et; strijkbord, onderdeel van een ploeg
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal